Paleozoologia – skamieniałości

Paleozoologia - skamieniałości
Paleozoologia jest to nauka o dawnym życiu zwierzęcym, którego szczątki zachowały się jako skamieniałości w skałach osadowych skorupy ziemskiej. Paleozoologia stanowi część paleontologii, tj. nauki zajmującej się dawnym życiem w ogóle (zwierzęcym i roślinnym). Skamieniałości, zwane niekiedy skamielinami albo skamienielinami, będące przedmiotem badań paleozoologii, są z reguły tylko częściami organizmów; mianowicie w stanie kopalnym zachowują się na ogół części lub organy ...