Białka – proteiny

Białka - proteiny
Nazwa proteiny pochodzi od greckiego słowa proteios oznaczającego pierwszorzędne lub najważniejsze, tzn. zajmujące pierwsze miejsce. W odniesieniu do protein podkreślona została w ten sposób rola, jaką odgrywają w organizmach zwierzęcych – są bowiem najważniejsze pośród innych substancji w nich występujących. Nazwę tę wprowadził w 1883 roku szwedzki uczony J.J. Bercelius, jeden z twórców nowoczesnej chemii. Obecnie można by się spierać, ...