Białka – proteiny

Białka - proteiny
Nazwa proteiny pochodzi od greckiego słowa proteios oznaczającego pierwszorzędne lub najważniejsze, tzn. zajmujące pierwsze miejsce. W odniesieniu do protein podkreślona została w ten sposób rola, jaką odgrywają w organizmach zwierzęcych – są bowiem najważniejsze pośród innych substancji w nich występujących. Nazwę tę wprowadził w 1883 roku szwedzki uczony J.J. Bercelius, jeden z twórców nowoczesnej chemii. Obecnie można by się spierać, ...

Paleozoologia – skamieniałości

Paleozoologia - skamieniałości
Paleozoologia jest to nauka o dawnym życiu zwierzęcym, którego szczątki zachowały się jako skamieniałości w skałach osadowych skorupy ziemskiej. Paleozoologia stanowi część paleontologii, tj. nauki zajmującej się dawnym życiem w ogóle (zwierzęcym i roślinnym). Skamieniałości, zwane niekiedy skamielinami albo skamienielinami, będące przedmiotem badań paleozoologii, są z reguły tylko częściami organizmów; mianowicie w stanie kopalnym zachowują się na ogół części lub organy ...