Paleozoologia – skamieniałości

paleozoologia

Paleozoologia jest to nauka o dawnym życiu zwierzęcym, którego szczątki zachowały się jako skamieniałości w skałach osadowych skorupy ziemskiej.

Paleozoologia stanowi część paleontologii, tj. nauki zajmującej się dawnym życiem w ogóle (zwierzęcym i roślinnym).

Skamieniałości, zwane niekiedy skamielinami albo skamienielinami, będące przedmiotem badań paleozoologii, są z reguły tylko częściami organizmów; mianowicie w stanie kopalnym zachowują się na ogół części lub organy zbudowane z twardych tkanek. Organizm żywy składa się już to z jednej komórki, już to z większej ilości komórek tworzących tkanki i organy, m. in. tkanki twarde, stanowiące różnego rodzaju wzmocnienia lub rusztowania w ciele, jak np. szkielet kręgowców. Ponadto istnieją inne substancje i tkanki twarde otaczające ciało i osłaniające je od zewnątrz, jak skorupy, muszle, płyty kostne, pancerze.

Po śmierci organizmu części miękkie ciała bardzo szybko ulegają rozpadowi, natomiast te twardsze części utrzymują się dłużej. Ale także i one wskutek działania czynników zewnętrznych, jak powietrze, woda, słońce i inne organizmy, ulegają również zniszczeniu po upływie pewnego czasu. Przechować się mogą tylko te twarde części organizmu, które możliwie szybko zostaną przykryte osadem, dzięki czemu wpływ czynników zewnętrznych będzie usunięty w całości lub silnie zmniejszony.

Oprócz zachowanych części ciała do skamieniałości zaliczamy też inne pozostałe ślady organizmów, jak odciski, ślady działalności życia itp.

Tkanki twarde mogą być zachowane w rozmaity sposób, wyróżniamy więc różnego rodzaju skamieniałości. Zależy to od materiału, z którego te tkanki są zbudowane, jak też od różnych procesów geologicznych zachodzących już po przykryciu organizmu osadem.

Leave a Reply