Białka – proteiny

bialka-proteiny

Nazwa proteiny pochodzi od greckiego słowa proteios oznaczającego pierwszorzędne lub najważniejsze, tzn. zajmujące pierwsze miejsce. W odniesieniu do protein podkreślona została w ten sposób rola, jaką odgrywają w organizmach zwierzęcych – są bowiem najważniejsze pośród innych substancji w nich występujących. Nazwę tę wprowadził w 1883 roku szwedzki uczony J.J. Bercelius, jeden z twórców nowoczesnej chemii. Obecnie można by się spierać, czy na pewno białka są najważniejsze dla życia, czy ta pozycja nie przypada na przykład kwasom nukleinowym. W czasach Berceliusa jednak nie znano kwasów nukleinowych, tym bardziej ich znaczenia i funkcji, jaką pełnią. Nadal natomiast nie ulega wątpliwości, że pod względem udziału masowego w organizmach zwierzęcych proteiny znacznie przewyższają kwasy nukleinowe. W Polsce przyjęła się dla nich nazwa białka, chociaż coraz częściej zastępowana jest ona międzynarodowym słowem proteiny.

Białka stanowią liczbowo 80-90% ogółu związków organicznych występujących w organizmach żywych, około 20% masy dorosłego człowieka lub około 50% jego suchej masy, a jeszcze inaczej — 75% suchej masy tkanek miękkich. Rola i właściwości białek są bardzo zróżnicowane. Przykładowo białka stanowiące materiał budowlany, zwane białkami strukturalnymi, występują w tkance łącznej, skórze, paznokciach, w kościach oraz mięśniach. Nawet wśród tej jednej klasy protein różnice we właściwościach są widoczne na pierwszy rzut oka. Inne proteiny pełnią bardzo specyficzne funkcje, w tym katalityczne, transportowe, zapasowe, obronne, regulujące, koagulujące krew i wiele innych. Ponadto białko, będące źródłem aminokwasów i energii, stanowi dla człowieka podstawowy składnik pożywienia, ważniejszy od węglowodanów i tłuszczów.

Szybkość odnowy i regeneracji poszczególnych komórek zależy od organów i części ciała, w których występują. Średnio połowa białek organizmu ludzkiego odnawia się w ciągu 80 dni, ale półokres odnowy białka wątroby i osocza krwi wynosi jedynie 10 dni, mięśni zaś kilka miesięcy. Konieczność regeneracji komórek i całych organów wymaga dostarczania wraz z pożywieniem substancji białkowych. Zapotrzebowanie na nie wzrasta w czasie choroby, rekonwalescencji połączonej z regeneracją tkanek lub kości, także w przypadkach krwawienia i wysięków. Również ciała obronne organizmu, w tym przeciwciała, są białkami, więc do ich wytwarzania potrzebne są aminokwasy zawarte w białkowej części pożywienia.

Leave a Reply